Konsultacja

Podczas spotkania określamy grupę docelową, mocne i słabe strony mieszkania, omawiamy plan koniecznych zmian w zakresie kolorystyki, aranżacji wnętrza oraz ustalamy zakres niezbędnych prac, które należałoby wykonać by osiągnąć wyznaczony cel. Konsultacja może być przeprowadzona stacjonarnie lub jak wolisz on-line. Po konsultacji przekazuję Ci zapis najważniejszych zaleceń względem każdego omawianego podczas spotkania pomieszczenia.

500 / 600 zł

stacjonarnie lub on-line